INFORMARE


1. acces în regim de sală de lectură la:
- colecțiile de Buletine Oficiale de Proprietate Industrială (editate de OSIM), secțiunile:
a) Invenții
b) Mărci și Indicații geografice
c) Desene și modele industriale
d) Soiuri de plante
e) Brevete extinse
- alte publicații ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci:
a) Revista Română de Proprietate Industrială
b) Rapoarte anuale ale OSIM
c) Broșuri și pliante în limba română și engleză
- publicații ale organismelor internaționale de proprietate intelectuală:
a) Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală (Geneva - Elveția)
b) Organizația Brevetului European (Munchen - Germania)
c) Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne (Alicante – Spania)
2. acces la sistemele de clasificare a obiectelor de proprietate industrială;
3. servicii de informare în domeniul proprietății intelectuale în România și străinătate;
4. servicii de promovare a serviciilor oferite de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci; servicii de informare privind activitatea consilierilor în proprietate industrială din Romania; servicii de promovare a serviciilor oferite de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor;
5. servicii de informare în domeniul surselor de finanțare;
6. servicii de informare în domeniul implementării sistemului de management al calitătii;
7. servicii de informare în domeniul acreditării produselor ecologice.


ASISTENȚĂ
- sprijin în întocmirea documentațiilor necesare pentru înregistrarea titlurilor de proprietate industrială;
- sprijin pentru efectuarea de către clienți a unor cercetări documentare în domeniul invențiilor, mărcilor, designului industrial, etc. pe plan național și internațional, pe support hârtie sau electronic.

CERCETARE
- cercetări selective și complexe din literatura de brevete (național și internațional);
- cercetări privind stadiul tehnicii pentru o temă dată (național și internațional);
- cercetări documentare în domeniul mărcilor și indicațiilor geografice (național și internațional, inclusiv mărci comunitare);
- cercetări documentare în domeniul desenelor și modelelor industriale (național și internațional, inclusiv design comunitar).

ALTE SERVICII

- servicii de supraveghere a pieței, în domeniul proprietății intelectuale (inclusiv contrafacere și piraterie);
- servicii de consultanță și sprijin în comercializarea invențiilor și / sau transfer tehnologic;
- servicii de identificare a unor experți științifici, institute de cercetare, laboratoare de experimentare și firme;
- servicii de consultanță în domeniul înregistrării produselor tradiționale;
- servicii de tehnoredactare, copiere, scanare, printare, inscripționare;
- organizare de seminarii, conferințe, cursuri în domeniul protecției proprietății industriale;
- servicii juridice in domeniul apărării și/sau încălcării drepturilor de proprietate intelectuală;
- servicii de intermediere a înregistrărilor diferitelor opere la ORDA.