ISTORIC

1996 - la inițiativa Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) București, se lansează propunerea de înființare a unor centre regionale de documentare în domeniul proprietății industriale;
1997 – se lansează proiectul finanțat prin Programul Fidel, pentru înființarea unui centru de transfer tehnologic la Baia Mare (CDIMM Maramureș);
1998
– se reia problema înființării unui "Centru de documentare" de către CDIMM Maramureș, cu sprijinul Societății Inventatorilor din Romania, filiala Maramureș și a Agenției de Proprietate Industrială (APIC) Baia Mare;
iunie 1999 – CDIMM Maramureș este selectat, alături de alți 5 (din 11) candidate, pentru a face parte dintr-o primă rețea națională de Centre Regionale pentru Promovarea și Protecția Proprietătii Industriale;
iulie 1999
– se semnează la București Convenția Cadru de Colaborare cu OSIM;
iulie 2004 – se semnează Convenția de parteneriat cu Biblioteca Județeană Petre Dulfu, Centrul Regional fiind găzduit de Brevetoteca aflată la etajul 1;
iulie 2012 – se semnează protocolul de colaborare cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - ORDA.

"Centrul Regional pentru Promovarea și Protecția Proprietății Industriale Maramureș" (CRPPPI Maramureș) a fost înființat în anul 1999, la inițiativa unui consorțiu local, alcătuit din instituții publice și companii private. Centrul funcționează în cadrul unei rețele naționale formată din 14 centre regionale, sub directa coordonare a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM București), care asigură baza documentară și expertiza necesară. CRPPPI Maramureș este parte integrantă a Fundației "Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș" (CDIMM Maramureș), organizație non-profit, neguvernamentală și apolitică.

OBIECTIVE
Crearea unui cadru institutionalizat pentru o mai bună organizare și funcționare, pe plan local și regional, a activității din domeniul proprietății industriale prin:
- asigurarea pe plan local și regional a unor posibilități ușor accesibile de informare a specialiștilor (și nu numai) din literatura de proprietate industrială;
- sprijinirea comunității locale și regionale în protecția obiectelor de proprietate industrială;
- dezvoltarea culturii de protecție a proprietății intelectuale.