Centrul Regional pentru Promovarea şi Protecţia Proprietăţii Intelectuale MaramureşOrganizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală

Oficiul de Armonizare pe Piaţa Internă

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci


Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Oficiul European de Brevete

Biblioteca de Brevete